PLATO 2.0: flexibeler en meer gebruiksgemak

Sinds wij in 2018 met PLATO zijn begonnen zijn er veel functies bij gekomen. Van het automatisch kunnen inlezen van de spreadsheets met opdrachten, tot aan de mogelijkheid voor het zelf kiezen van een afstudeermoment door studenten. Of gecommitteerden die zelf kunnen aangeven aan welke zittingen zij willen deelnemen. Toch zagen we ruimte voor grote verbeteringen aan PLATO en daar zijn we eind 2022 mee begonnen.

Op basis van praktijkervaringen wilden we PLATO nog flexibeler maken. Want we zagen dat de verschillen in de manier van werken tussen faculteiten en hogescholen groot kunnen zijn. Op basis van de input die wij kregen van de huidige gebruikers en de vragen uit webinars en demo’s, zijn we aan de slag gegaan.

De uitdaging was vooral om PLATO zo flexibel te maken dat het naadloosaansluit bij vrijwel ieder werkproces voor examenplanning. En dat zonder dat daarbij de huidige gebruikers opnieuw zouden moeten leren omgaan met PLATO. Dat is gelukt door de naamgeving van rollen en het aantal door PLATO te vullen rollen flexibel te maken.

Planningsscherm grondig aangepakt

Hoewel het grootste deel van de veranderingen op de achtergrond heeft plaatsgevonden, zijn er ook de nodige verbeteringen direct zichtbaar. Zo is met name het planningsscherm grondig aangepakt. 

De filter mogelijkheden zijn uitgebreid en de manier van zoeken is vereenvoudigd. Vanuit één enkele zoekbalk kun je  nu naar alle verschillende combinaties van personen, ruimtes en categorieën zoeken in in het rooster. De gevonden sessie kan je naar eigen inzicht van een kleur voorzien en als groep behandelen voor de vele planningsfuncties.

Algoritme is verbeterd
Het algoritme om de afspraken in te plannen is verbeterd en versneld.Het is nu ook mogelijk om meer dan één rol automatisch in te vullen bij een afspraak op basis van beschikbaarheid en passende categorieën. Ook toont het rooster nu meer informatie over afwijkingen als er handmatige wijzigingen worden aangebracht en is het inplannen van een nieuwe afspraak een kwestie van klikken en slepen geworden.
Op die manier is het voor de planner nog makkelijker om het rooster snel samen te stellen en foutloos te houden. 

Rapportages met aanpasbare templates

Tenslotte hebben wij de rapportage van Plato zodanig ingericht dat de gebruikers zelf de gebruikte templates kunnen aanpassen aan hun behoefte. Dit alles is met recht een grote wijziging die een nieuwe versie-aanduiding verdient: PLATO 2.0 dus! Plato 2.0 gaat deze zomer in productie voor alle gebruikers.