PLATO - Planningtool voor Afstudeerders

Darwin-IT smart solutions met Slimme Applicatie-ontwikkeling

Slimme planning van het eindexamenrooster voor het HBO

PLATO is in nauwe samenwerking met de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Utrecht ontwikkeld als SaaS applicatie in de cloud.

Het genereren van afstudeerroosters met PLATO levert een substantiële tijdsbesparing op, reduceert het aantal fouten en maakt een korte doorlooptijd van de planningscyclus mogelijk.

De planningscoördinatoren hebben de beschikking over een overzichtelijk dashboard, waarmee de voortgang gemonitord kan worden en tijdig kan worden ingegrepen op eventuele knelpunten in de planning. Alle communicatie m.b.t. het planningsproces verloopt geautomatiseerd via PLATO, waardoor iedereen tijdig geïnformeerd wordt over de roosterplanning en de kans op miscommunicatie aanzienlijk verkleind wordt.

Meer informatie over PLATO vindt u hier. Of vul uw contactgegevens hiernaast in, dan hoort u snel van ons!

UW CONTACT

Mike Kruijsdijk, Directeur 

Akkoord, jullie mogen mijn gegevens verwerken.
Hiermee geeft u Darwin-IT toestemming. U kunt ons op elk moment verzoeken uw gegevens te verwijderen of uw toestemming in te trekken.

Ok, inspireer mij!
Hou mij op de hoogte van relevante informatie in de vorm van bijvoorbeeld blogs, infographics en video's.


Hoe wij omgaan met uw privacy leest u hier:  privacy statement.