De ultieme tool voor planningscoördinatoren

MAAK NU EEN AFSPRAAK VOOR UW DEMO

Darwin-IT smart solutions met Slimme Applicatie-ontwikkeling

Wat komt er aan bod tijdens de demo?

We inventariseren graag de planningsbehoeften bij uw faculteit of opleiding. Vervolgens richten we PLATO in met een demonstratiedatabase, waarbij we al enkele parameters invullen voor uw specifieke situatie, zodat u de voordelen van het gebruik van PLATO in de praktijk kunt ervaren.

UW CONTACT

Mike Kruijsdijk, Directeur 

Frequently asked questions

PLATO is een planningstool voor student/docent/externe afspraken en helpt iedereen die bij een onderwijsinstelling belast is met:

 • het maken van een roosterplanning voor een afstudeerperiode of stage-assessments
 • bij het snel en gestructureerd verzamelen van alle benodigde gegevens
 • benaderen van alle deelnemers en inventariseren van hun beschikbaarheid
 • het maken van een passend rooster en het distribueren van de afspraken in de agenda’s
 • en dat in de eigen taal van de betrokkenen

In PLATO kunnen afstudeerzittingen worden gepland volgens vooraf opgegeven richtlijnen en afspraken, waarbij alle betrokkenen automatisch en online geïnformeerd worden over de activiteiten en afspraken. Gezien het open en flexibele karakter van PLATO kunnen ook andere vormen van afspraken gepland worden, zoals stage-assessments, BSA gesprekken of centrale meetings waarbij studenten, docenten en/of externen betrokken zijn.
Als planner bepaal je zelf hoe vaak iemand per dag / week / periode ingepland mag worden door PLATO. Handmatig afwijken daarvan is altijd mogelijk.

Nee, PLATO is een online applicatie die vanuit de cloud beschikbaar wordt gesteld. PLATO is daardoor vanaf iedere PC, laptop, tablet of telefoon bereikbaar via het internet. Updates en uitbreidingen zijn daarmee ook direct beschikbaar, zonder beheerinspanning vanuit de onderwijsinstellingen.

Ja, maar als gebruiker van PLATO heb je altijd het laatste woord. Dat wil zeggen, de e-mails worden per persoon klaargezet door PLATO en vervolgens naar wens en selectie van de gebruiker pas daadwerkelijk verstuurd. Je bepaalt zelf de tekst die PLATO hanteert voor de verschillende e-mails en kan deze aanpassen aan de rol van de ontvanger.

Nee. PLATO is bewust als stand-alone systeem opgezet om ongewenste afhankelijkheden te voorkomen. Inzage in persoonlijke agenda’s is niet altijd gewenst of toegestaan en bovendien is de inhoud vaak niet eenduidig. Daarom kiest PLATO voor het actief door de betrokkenen zelf online laten invoeren van hun beschikbaarheid. U kunt zelf instellen welke groepen hiervoor uitgenodigd worden.
Wel stuurt PLATO een kalenderuitnodiging (ical/ics bestand) mee om geplande zittingen eenvoudig toe te voegen aan uw Outlook, Google of andere agenda op uw telefoon of pc.

Nee, inloggen is niet nodig. Op basis van de link die wordt meegestuurd met de e-mail uitnodiging kan eenvoudig de beschikbaarheid worden doorgegeven via een persoonlijke webpagina.

Ja. De self-service module van PLATO maakt het mogelijk om als student zelf jouw voorkeursmoment te kiezen. Als externe deskundige / gecommitteerde kun je met deze module zelf inschrijven op een geschikte opdracht in het (concept) rooster. Als planner heb je weer het laatste woord om het rooster vervolgens definitief te maken.

De gegevens over de studenten, opdrachten, docenten en (bedrijfs)begeleiders kunnen eenvoudig ingelezen worden met een spreadsheet vanuit uw bronsystemen (bijvoorbeeld vanuit OnStage™, B3net™ of Osiris™). De gegevens van de externe assessoren (gecommitteerden) worden binnen PLATO beheerd.

Aan zowel de in te plannen afspraken als aan de personen worden categorieën gekoppeld die de benodigede expertise, bevoegdheid of organisatie-eenheid bevatten. Op basis van deze categorieën (en de agendabeschikbaarheid) vindt de matching plaats. Ook ruimtes kunnen op die manier gelabeld worden, zodat de afspraak in een geschikt lokaal kan plaatsvinden dat bijvoorbeeld rolstoel-toegankelijk is of de juiste practicum opstelling heeft.

Het rooster kan op elk moment handmatig aangepast worden. Ondersteund door PLATO kan een afspraak op een ander moment ingepland worden of kunnen lokaal en gekoppelde personen aangepast worden. Ook kunnen handmatig nieuwe opdrachten worden toegevoegd. PLATO signaleert automatisch eventuele conflicten in het rooster.

PLATO wordt ondersteund door het ontwikkelteam van Darwin-IT. Darwin heeft PLATO zelf ontwikkeld en beschikt over de mensen met de juiste kennis. Darwin is een Nederlands bedrijf, gevestigd in Den Haag en Amersfoort (www.darwin-it.nl). Voor informatie en ondersteuning mailt u met plato@darwin-it.nl.

PLATO is een SaaS (Software-as-a-Service) applicatie die vanuit het datacentrum in Amsterdam beschikbaar wordt gesteld via het internet. Het datacentrum voldoet aan de wettelijke eisen en certificeringen op gebied van veiligheid en beschikbaarheid.

PLATO wordt als abonnement aangeboden. Als opleiding neem je jaarlijks het PLATO gebruiksrecht af en een variabel aantal met PLATO in te plannen sessies. Voor meer informatie neemt u contact op met Hans Alkemade of Mike Kruijsdijk van Darwin-IT.

Natuurlijk! Om het gemak van PLATO zelf te ervaren, stuurt u ons een bericht via het contactformulier op deze pagina, voor een kosteloze en vrijblijvende demo bij u in huis.

  Akkoord, jullie mogen mijn gegevens verwerken.
  Hiermee geeft u Darwin-IT toestemming. U kunt ons op elk moment verzoeken uw gegevens te verwijderen of uw toestemming in te trekken.

  Ok, inspireer mij!
  Hou mij op de hoogte van relevante informatie in de vorm van bijvoorbeeld blogs, infographics en video's.


  Hoe wij omgaan met uw privacy leest u hier:  privacy statement.