Ervaar de voordelen van PLATO

IT-Driven evolution met Darwin-IT. We nemen je mee in ons bedrijf

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE WEBINAR OP 13 APRIL

Darwin-IT smart solutions met Slimme Applicatie-ontwikkeling

Wat komt er aan bod tijdens de webinar?

Leer tijdens onze webinar hoe je met een druk op de knop examenzittingen en assessments plant.

Hoe zou je het vinden als je met een druk op de knop een passend examenrooster zou kunnen samenstellen?  En zou het niet mooi zijn als de communicatie naar alle betrokkenen dan geautomatiseerd vanuit 1 centraal punt zou plaatsvinden?

In nauwe samenwerking met de Haagse Hogeschool heeft Darwin IT de planningsapplicatie Plato ontwikkeld. In onze webinar laten wij zien hoe je examenzittingen en assessments snel en efficiënt kunt plannen en welke andere voordelen Plato je biedt. Met het overzichtelijke dashboard van Plato heb je realtime inzicht in de voortgang en knelpunten van het planningsproces en verkort je de doorlooptijd aanzienlijk.

Interesse? Schrijf je nu in voor de webinar op 13 april van 12:15-13:00 uur !

Meer informatie over Plato vind je hier.

UW CONTACT

Mike Kruijsdijk, Directeur 

Frequently asked questions

PLATO is een planningstool voor afstudeerzittingen en helpt iedereen die bij een onderwijsinstelling belast is met:

 • het maken van een roosterplanning voor een afstudeerperiode
 • bij het snel en gestructureerd verzamelen van alle benodigde gegevens
 • benaderen van alle deelnemers en inventariseren van hun beschikbaarheid
 • het maken van een passend rooster en het distribueren van de afspraken in de agenda’s

In PLATO kunnen afstudeerzittingen worden gepland volgens vooraf opgegeven richtlijnen en afspraken, waarbij alle betrokkenen automatisch en online geïnformeerd worden over de activiteiten en afspraken. Gezien het open en flexibele karakter van PLATO kunnen ook andere vormen van afspraken dan afstudeerzittingen gepland worden, bijvoorbeeld BSA gesprekken of centrale meetings waarbij studenten, docenten en/of externen betrokken zijn.

Nee, PLATO is een SaaS applicatie die vanuit de cloud beschikbaar wordt gesteld. PLATO is daardoor vanaf iedere PC, laptop, tablet of telefoon bereikbaar via het internet. Updates en uitbreidingen zijn daarmee ook direct beschikbaar, zonder beheerinspanning vanuit de onderwijsinstellingen.

Ja, maar als gebruiker van PLATO heb je altijd het laatste woord. Dat wil zeggen, de e-mails worden per persoon klaargezet door PLATO en vervolgens naar wens en selectie van de gebruiker pas daadwerkelijk verstuurd.

Nee. PLATO is bewust als stand-alone systeem opgezet om ongewenste afhankelijkheden te voorkomen. Inzage in persoonlijke agenda’s is niet altijd gewenst of toegestaan en bovendien is de inhoud vaak niet eenduidig. Daarom kiest PLATO voor het actief door de betrokkenen zelf online laten invoeren van hun beschikbaarheid. U kunt zelf instellen welke groepen hiervoor uitgenodigd worden.
Wel stuurt PLATO een kalenderuitnodiging (ical/ics bestand) mee om geplande zittingen eenvoudig toe te voegen aan uw Outlook, Google of andere agenda op uw telefoon of pc.

Nee, inloggen is niet nodig. Op basis van de link die wordt meegestuurd met de e-mail uitnodiging kan eenvoudig de beschikbaarheid worden doorgegeven via een persoonlijke webpagina.

PLATO wordt ondersteund door het ontwikkelteam van Darwin-IT. Darwin heeft PLATO zelf ontwikkeld en beschikt over de mensen met de juiste kennis. Darwin is een Nederlands bedrijf, gevestigd in Den Haag (www.darwin-it.nl). Voor informatie en ondersteuning mailt u met plato@darwin-it.nl.

PLATO wordt als abonnement aangeboden. Als opleiding schaf je het gewenste aantal credits aan voor het plannen van een afstudeerperiode met PLATO. Credits zijn in verschillende hoeveelheden te verkrijgen en zijn onbeperkt geldig. Voor meer informatie neemt u contact op met Hans Alkemade of Mike Kruijsdijk van Darwin-IT.

Om het gemak van PLATO zelf eens te ervaren, stuurt u ons een bericht via het contactformulier bovenaan deze pagina, voor een kosteloze en vrijblijvende demo bij u in huis.

PLATO is een SaaS applicatie die vanuit het datacentrum in Amsterdam beschikbaar wordt gesteld via het internet. Het datacentrum voldoet aan de wettelijke eisen en certificeringen op gebied van veiligheid en beschikbaarheid.

De gegevens over de studenten, opdrachten, examinatoren en bedrijfsbegeleiders kunnen geüpload worden vanuit uw bronsystemen (bijvoorbeeld vanuit OnStage™, B3net™ of Osiris™). De gegevens van de externe assessoren (gecommitteerden) worden binnen PLATO beheerd.

Het afstudeerrooster kan op elk moment handmatig aangepast worden. Ondersteund door de applicatie kan een afstudeersessie op een ander moment ingepland worden of kunnen lokaal en/of gecommitteerde aangepast worden. Ook kunnen handmatig nieuwe opdrachten worden toegevoegd.

Aan zowel de opdracht als aan de gecommitteerde worden categorieën gekoppeld. Op basis van deze categorieën vindt de matching plaats. Daarnaast  is ook mogelijk om bij een opdracht aan te geven dat deze moet plaatsvinden in bijv. een rolstoeltoegankelijk of confidentieel lokaal, zodat de afstudeersessie in een geschikt lokaal kan plaatsvinden.

  Akkoord, jullie mogen mijn gegevens verwerken.
  Hiermee geeft u Darwin-IT toestemming. U kunt ons op elk moment verzoeken uw gegevens te verwijderen of uw toestemming in te trekken.

  Ok, inspireer mij!
  Hou mij op de hoogte van relevante informatie in de vorm van bijvoorbeeld blogs, infographics en video's.


  Hoe wij omgaan met uw privacy leest u hier:  privacy statement.